Om oss

Lykil är en privatägd elinstallatör med huvudkontor i Eskilstuna, spetskompetens inom elkraft, fastighetsautomation, kommunikation och säkerhetsteknik.
Bolaget räknar 1978 som sitt formella stiftelseår, men var en direkt fortsättning av en firma som grundades i Eskilstuna 1958 (Eskilstuna Elektriska Byrå).
Men en omsättning i dagsläget(2023) på ca 85 miljoner. (Allabolag)
Totalt sysselsätter vi 55 personer inom de olika bolagen/avdelningarna, Ett stort bolag med småbolagskänsla.
Mångårig erfarenhet och hög kompetens i alla inom branschen förekommande installationer innebär att vi kan tillgodose beställarnas önskemål med allt från enklare serviceuppdrag till tekniskt svåra och krävande entreprenader.

Lykil är delägare i Elkedjan som vi använder som inköpskanal för konkurrenskraftiga materialpriser.
Genom medlemskapet i Elkedjan har vi ett nära sammarbete med över 1500 elektriker på 180 platser i Sverige.
Våra kontor finns i Eskilstuna, Strängnäs.

Vi har fyra huvudinriktningar inom Lykilgruppen:

Elinstallation
Kraftinstallationer, ställverk, belysning, laddning, solcellsanläggningar.
Behörig installatör inom låg och högspänning.
Belysningsstyrning som DALI, KNX.
Vi har högspänningsbehörighet.

Automation
Styr- och reglerteknik för fastigheter, ventilationsstyrning, mätvärdesinsamling, kyla/värme styrning.
Certifierad systemintegratör på: SAIA, Bastec, Siemens, Schneider Electric (TAC).

Säkerhet
Inbrottslarm, Passagesystem, Kameraövervakning, Brandlarm, Utrymningslarm, Talat utrymningslarm, Lås.
Certifierad anläggarfirma Brandlarm. Certifierad anläggarfirma inbrottslarm klass 2
Medlem i SLR med egen låsmästare.
Certifierade behöriga ingenjörer på Brandlarm, Inbrottslarm och CCTV.
Våra säkerhetsfabrikat: RCO, ASSA ARX, Hedengren Prodex FireScape, Schrack, SAC, UTC ATS, Vanderbilt, Bewator, Kentima, Axis, Axessa, Tjeders, Cobs, iLOQ. Dorma-Kaba, ASSA, Abloy.

Kommunikation
Nätverk koppar och fiber, signalsystem, 4g, WiFi access och bryggor.
Blåsfiber, Fibersvetsning, DB-mätning och OTDR.
Kommunikationssystem: Unifi Ubnt, Teltonika 4G, 5G, PoE-system,
Serverlösningar, Antivirus, Brandväggar. m.m.

Historik
1958 Startades Eskilstuna Elektriska Byrå.
1978 Bolaget säljs till NEA – Närkes Elektriska
1978 Startades bolaget om som Elcenter i Eskilstuna AB av Bengt Persson.
1979 Startades El & Byggmejseln AB.
1994 Anställdes Christer Lindberg som VD i Elcenter.
Under många år hade företaget kontor och butik på Köpmangatan 60.
1999 Fusionerades Elcenter i Eskilstuna AB med El & Byggmejseln AB till det gemensamma bolaget
Lykil El & Styr AB.
2001 Verksamheten i dotterbolaget Garm Bevakning och Säkerhetstjänst AB säljs till Securitas.
2004 Flyttades verksamheten över till bolaget Lykil AB.
Lås & Säkerhetstjänst i Mälardalen AB, Dantech Larm AB och TKC Larm AB är dotterbolag.
2006 Flyttade Lykil till Kungsgatan 63 för att ge plats för lägenheter på Köpmangatan 60.
2009 Var det dags att flytta till bättre lokaler på Mått Johanssons väg 7.
2011 Byter företaget ägare och gör en nysatsning i Mälardalen.
Bolaget tas över av Henrik Henriksson och Christer Lindberg
2011 Henrik Henriksson tar över som VD för bolaget.
2012 Nytt teknikerkontor i Strängnäs på Brunnsvägen 29
2013 Peter Granberg tar över som serviceledare för elserviceavdelningen. (tidigare Caverion Eskilstuna)
2014 Säljer Örjan Strand kvarvarande aktier i Lås & Säkerhetstjänst Elektronik AB till Lykil.
2015 Nytt bolag för Strängnäsverksamheten: Lykil i Strängnäs AB, VD – Magnus Löfberg.
2015 Strängnäskontoret flyttar till större lokaler hos Kilenkrysset på Åkervägen 3
2016 Patrik Eriksson tar över som avdelninschef för vår Styr- och regleravdelning sedan
Kjell Karlsson gått i pension.
Verksamheten flyttas över till eget bolag Lykil Automation AB, VD – Patrik Eriksson.
Keijo Pikkarainen blir samtidigt serviceledare för automationsarbeten.
2017 Lykil anställer ett stort antal serviceingejörer inom fastighetsautomation och gör en stor
nysatsning på avdelningen.
Personalen kommer främst från Schneider, Siemens och Nordomatik.
2017 Lykil AB byter namn till Lykil i Eskilstuna AB
2017 Lås & Säkerhetstjänst i Mälardalen AB byter namn till Lykil Säkerhet AB
2018 Lykil är med och köper ut Svenska Elkedjan AB från ELON Group AB.
2018 Nytt kontor i Stockholm, Veddestavägen 24 med Lars Normark som platsansvarig.
2018 Lykil öppnar webshop butik.lykil.se med automationsprodukter.
2019 Lykil blir Stanley Security partner(Securitas)
2019 Lykil blir Siemens solution partner building tecnology
2020 Lykil teknar ramavtal med Saps och Fastighetssnabben.
2020 Lykil förvärvar Låsmästarna i Eskilstuna AB. (Lykil Låsmästarna AB)
2020 Lykil tar över butikslokalen på Mått Johanssons väg 7 för att öppna låsbutik. Stefan Larsson från Smélås blir ansvarig för låsbutiken.
2020 Lykil nysatsar i Strängnäs med ny lokal och utökad verksamhet.
2020 Lykil förvärvar Smelås och flyttar deras butik från Skogstorpsvägen 21
2021 Lykil blir Schneider Electric partner.
2023 Lykil utvecklar kommunikationsavdelningen och utökar tjänsteutbudet inom IT.

Idag innehåller det gemensamma namnet Lykil fem bolag.
Lykil Elinstallation Eskilstuna AB
Lykil Elinstallation Strängnäs AB
Lykil Automation AB
Lykil Säkerhet AB, (Låsmästarna i Eskilstuna AB, Smelås AB)
Lykil Kommuniktion AB (IT-Partner)