Brandlarm

Lykil är certifierad anläggarfirma brandlarm.
Vi arbetar med system från Hedengren och Schrack Seconet.
Men även installation av Siemens(Cerberus), Securitas(Stanley, Nischaya) och Schneider.

Hedengren FIREscape
Är ett komplett godkänt brandlarm med utrymningslarm och nödbelysning i samma system.