Automation

Lykil grundades 1978 och har sedan dess arbetat för att erbjuda våra kunder helhetslösningar inom styr- och reglerteknik.
Först som en fastighetsteknikavdelning inom Graflunds Fastigheter och från 1978 som El- och byggmejseln i Eskilstuna AB, som var ett systerföretag till Eskilstuna Elcenter AB som sedan blev Lykil EL & Styr AB.
2016 lyftes avdelningen ut ur Lykil Elinstallation och blev Lykil Automation AB i samband med en större satsning på fastighetsautomation.
Med hög kompetents och engagerade medarbetare erbjuder vi allt från teknisk rådgivning, projektering, konstruktion, DUC/PLC- programmering, systemintegration, installation och driftsättning!

Våra styrfabrikat (DUC / PLC)
Siemens – Partner
Schneider – Partner
Bastec – Partner
SAIA – Certifierad systemintegratör

Våra överordnade system (SCADA / DHC)
Siemens: Desigo CC
Schneider: Ecostruxure Building Operations (EBO)
Kiona: WebPort – Partner

Styr- och övervakningsentreprenad

När det kommer till styr- och övervakningsentreprenader är Lykil den kompletta samarbetspartnern. Vi är med er hela resan från starten med projektering och konstruktion till programmering, installation och idrifttagning av nyckelfärdiga anläggningar.
Vi erbjuder även installationssamordning och leder samordnad provning.

Energioptimering
Varje anläggning är unik, vi hjälper er att se över och kontrollera er anläggnings besparingsmöjligheter och göra justeringar så att de körs så smart och energieffektivt som möjligt för att sänka era driftkostnader, öka driftsäkerheten och livslängden på anläggningen och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Energiuppföljnin
g
Fastigheter står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
För att hjälpa er att ha koll på hur er fastighets energi används kopplar vi upp energisystemen och förbrukningsmätare för att enkelt och överskådligt kunna följa upp, jämföra perioder och ta beslut för besparingsåtgärder baserade på data från just er fastighet.

Service & Support
Vi erbjuder så klart styr- och reglerservice så som felsökning, reparationer, förebyggande underhåll av era befintliga anläggningar.   
Vi erbjuder även kundanpassade serviceavtal där vi gemensamt med er ser över just er fastighets behov för att säkerställa en driftsäker och hållbar energianläggning utan överraskningar.

Övriga fabrikat
Regin – Integratör, Fidelix, Larmia, Danfoss, m.fl.